Το δημοτικό σχολείο αρρένων της Στροτζάς ιδρύθηκε το 1886, με την εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. 323/24-11-1886. Ο πρώτος δημοδιδάσκαλος ήταν ο Παναγιώτης Γραφειάδης, ιερέας, ο οποίος τοποθετήθηκε με την εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. 253/7-10-1889 στο δημοτικό σχολείο Στροτζάς.
Μεταξύ 1890 και 1892, πρέπει το δημοτικό σχολείο να υποβιβάσθηκε σε γραμματοσχολείο και με την εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. 90/19-5-1893 καταργήθηκε. Ταυτόχρονα (με την ίδια εφημερίδα) ιδρύθηκε τριτοβάθμιο δημοτικό σχολείο με έδρα την Ζελίνα για τα χωριά Ζελίνα – Ρόζοβα – Στροτζά και Πρίτσα.
Συστήθηκε εκ νέου γραμματοσχολείο το 1898, με την εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. 37/10-3-1898. Το μαθητολόγιο του Γραμματοσχολείου σώζεται στα Γ.Α.Κ. Λακωνίας από το σχολικό έτος 1899-1900. Εκεί βλέπουμε ότι φοιτούν από 23 μαθητές (σχ. Έτος 1902-1903) έως 59 μαθητές (σχ. Έτος 1909-1910). Το ποσοστό των μαθητριών στο σύνολο των μαθητών κυμαίνεται από 0% τα έτη 1900,1901 και 1902, έως 41,82% το σχ. έτος 1910-1911.
schoolschool 1