Στις 24-6-1906 με Βασιλικό Διάταγμα, ιδρύθηκε ταχυδρομικό γραφείο στην Στροντζά, το οποίο καταργήθηκε με Βασιλικό Διάταγμα στις 14-3-1912.
Στις 25-3-1914 με Βασιλικό Διάταγμα, συστήθηκε τηλεφωνικό γραφείο στη Στροτζά.
Στις 10-6-1930 με Διάταγμα, μετονομάσθηκε το τηλεφωνικό γραφείο Στροτζάς σε τηλεφωνικό γραφείο Προσηλίου.