Στη θέση Φουρνάκια βρίσκεται το σπήλαιο του Προσηλίου. Σπηλαιολόγοι πιθανολογούν ότι υπάρχει επικοινωνία του σπηλαίου με το σπήλαιο του Διρού.

001 002 003 004 005