Όπως στα περισσότερα χωριά του τόπου μας, έτσι και στο Προσήλιο ευδοκιμούν πληθώρα βοτάνων και φυτών. Μερικά από αυτά παρουσιάζονται εδώ.

Equisetum Ippouris Agnosto 2 Aloe Athanatos Eucalyptos KarydiaLactuca tatarica Lupinus like Onopordon bracteatum Origanum PikramygdalonTyffa Pine agnosto euodiasto heliotropiumAngelica archangelica Arbutus unedo kumara Capparis spinosa Centaurea soltitialisCeratonia Elaton Euphorbia eidos Genista acanthocladaMarathos Foeniculum Opuntia Palma Phytolaca americanaPrunus Amygdalus Rubus smeouro Ruscus aculeatus Terebinth CocorebythiaTeucrio isos Thymari Thymus serpilum capitatus Vitex Agnus Castusagathi agnosto 1 agnosto 3 portulacalevada 1