Ιστορική πηγή για το χωριό μας είναι ο Σμήνος ποταμός, αφού από εκεί (όταν κατά την Ρωμαϊκή εποχή η πόλη του Γυθείου που αντιμετώπιζε σοβαρότατο πρόβλημα ύδρευσης) και συγκεκριμένα από τη θέση Τζονάκες , ξεκίνησε το έργο της υδροδότησης της παλιάς πόλης του Γυθείου.
Το αυλάκι αυτό ακολουθεί τη δεξιά όχθη του ποταμού, μέχρι που το πέρασμα γίνεται αδιάβατο, οι κατασκευαστές χτίζουν γεφύρι και συνεχίζουν από την αριστερή πλέον όχθη του ποταμού, αλλά και από εκεί συναντούν νέο εμπόδιο, στη θέση Γαλαράκι. Έναν βράχο.
Με μεγάλη υπομονή και επιμονή κατασκεύασαν σήραγγα με μήκος περίπου 30μ. , ύψος από 1,2μ έως 1,4μ. και πλάτος 0,8μ. για να περάσει το νερό.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στην δεξιά πλευρά της εισόδου και στην αριστερή τής εξόδου έχει σμιλευτεί ανάγλυφη μορφή του Ηρακλή, λόγω της Ηράκλειας προσπάθειας που κατέβαλαν οι κατασκευαστές του έργου.
Τα ίχνη του έργου της ύδρευσης από το Προσήλιο μέχρι και το Γύθειο διασώζονται εμφανώς μέχρι και σήμερα στις τοποθεσίες Τασάκι, Γεωργιλά, Τερνέκια, Βραχατάκι, Χουσάκου και Κουτούπη.
Στο χωριό μας, το έργο αυτό συνοδεύεται από τον θρύλο της "Βασιλοπούλας", της βασίλισσας του Γυθείου που αυτοκτόνησε στην παράδοση του έργου. Ο μύθος λέει ότι τα παλαιότερα χρόνια ο βασιλιάς του Γυθείου είχε μια κόρη. Τον προβλημάτιζε η διαδοχή του θρόνου. Υπήρχαν δύο νεαροί που διεκδικούσαν τη βασιλοπούλα καθώς επίσης και τη διαδοχή του θρόνου. Έτσι, ο βασιλιάς, τους ανέθεσε να κατασκευάσουν ο ένας την πλακόστρωση του Γυθείου και ο άλλος το έργο υδροληψίας για την πόλη. Όποιος τελείωνε πρώτος θα παντρευόταν την κόρη του. Ξεκίνησαν αμέσως εντατικά και οι δύο, λόγω του ανταγωνισμού ολοκλήρωσαν τα έργα μαζί και παρουσιάστηκαν την ίδια στιγμή στο βασιλιά μετά από το τέλος των εργασιών τους. Τότε η Βασιλοπούλα μην ξέροντας τι να κάνει, αυτοκτόνησε.

Her Bor 02 Her Bor 01 Her Not 02 Her Not 01 Spileo 04